Motivational Interviewing (Dutch)

Instructed by: Nils Oudhuis. in:

Course Description

Over deze cursus:

13 en 14 april 2018 te Amsterdam.
Locatie: Notweg 38 te Amsterdam
Fysiotherapie Move Better

Accreditatie voor register algemeen: 20 punten.

Motiverende gespreksvoering

Mogelijk herkent u het volgende: uw patiënt luistert wel naar uw adviezen maar doet er uiteindelijk niets mee. Uw patiënt zegt dat hij graag wil maar komt niet werkelijk in beweging. Uw patiënt wordt langzamerhand steeds minder actief en u zelf gaat steeds harder werken. Baalt u daar weleens van? Begrijpelijk.

In bovenstaande situaties gaat het veelal om het veranderen van (gewoonte-)gedrag. Omdat de motivatie om te veranderen een goede voorspeller is van de feitelijke verandering is het belangrijk dat hulpverleners aandacht besteden aan de intrinsieke motivatie voor verandering. De tweedaagse cursus motiverende gespreksvoering biedt u de mogelijkheid om uw kennis en vaardigheden op dit gebied fors te vergroten.

Interessant van deze cursus van Trustme is dat, in tegenstelling tot de meeste cursussen op het gebied van motiverende gespreksvoering, frequent en helder de link wordt gelegd met pijn en zgn. pijnpercepties. Voor therapeuten die dagelijks werken met patienten met (musculoskeletale) pijn een enorme meerwaarde!

Motiverende gespreksvoering blijkt een effectieve methode om de motivatie van cliënten actief te ontdekken, exploreren en te ondersteunen. Het is een cliëntgerichte én directieve methode om te bevorderen dat de cliënt intrinsiek gemotiveerd wordt tot (gedrags-)verandering. U leert in deze cursus de basis in deze effectieve benadering.

Onderwerpen die in deze cursus aan bod komen:

· de basisprincipes van motiverende gespreksvoering

· de vier processen van motiverende gespreksvoering

· wat is ambivalentie en hoe kunt u hiermee effectief werken, samen met uw cliënt

· versterken van de vier basis gespreksvaardigheden: Open vragen stellen, Actief en reflectief luisteren, Samenvatten, Affirmaties geven

· het herkennen, ontlokken en verder exploreren van ‘verandertaal’

· motiverende gespreksvoering bij patiënten met musculoskeletale pijn

· reflectie op de eigen gespreksstijl

De cursus bestaat uit een combinatie van theoretische inleidingen, demonstraties, videoanalyses, rollenspel, discussie, simulatie, praktijksituaties en oefeningen.

Accreditatie is verkregen voor 20 punten voor AF.

Vincent Kortleve

Vincent Kortleve is een ervaren docent en trainer. Hij werkt 30 jaar in initieel en post-initieel (master) onderwijs naast zijn werk als fysiotherapeut/manueel therapeut. Mede door zijn psychologie opleiding is hij gepassioneerd over de ‘zachte kant’ van de fysiotherapie: de gespreksvoering met de cliënt. “Een expert herken je aan twee dingen: uitstekend klinisch redeneren, op basis van evidence en reflectie op eigen handelen, en professionele gespreksvoering met de cliënt.” Hij is auteur van het boek ‘Fysiotherapeutische gespreksvoering’.
Dit boek krijgt u gratis bij de cursus.

 

De cursus begint op vrijdag 13 april om 9:00 tot 16:30.
Zaterdag is dag 2 van 9:00 tot 16:30.

Please follow and like us:

About Instructor

Signup for Newsletter

Stay on track with our latest posts! Sign-up for our trusted newsletter!